• Header-tarieven.png

Complicaties van de RELEX-techniek

Irisprolaps (< 1%). Het tijdens of na de ingreep naar buiten treden van de iris. Dit kan een vervormde pupil veroorzaken.

Wondlekkage(< 1%). Na de ingreep kan de wond gaan wijken waardoor er oogvocht naar buiten komt. Dit kan worden verholpen door het bijplaatsen van een hechting.

Onder- of overcorrectie (5-10%). De berekende sterkte van de geïmplanteerde lens kan om diverse redenen er naast zitten. De restafwijking kan worden verholpen door het dragen van een bril, contactlenzen of een aanvullende excimer laserbehandeling.

Geïnduceerde cilinderafwijking (<1%). Zeer zelden zal er na de ingreep door een belangrijke cilinderafwijking voorkomen. De cilinder afwijking kan worden verholpen door het dragen van een bril, contactlenzen, een LRI (Limbal Relaxing Incision =sneetje in het hoornvlies) of een aanvullende excimer laserbehandeling.

Hoornvlieszwelling (<5%). Dit is van voorbijgaande aard en zeer zelden blijvend. Een afwijkend hoornvlies (endotheel dystrofie) geeft een verhoogd risico op een troebel hoornvlies. De behandeling hiervan is een hoornvliestransplantatie. Ogen met een endotheel dystrofie zijn dus niet geschikt voor en RELEX of PRELEX behandeling. 

Endotheelcelverlies. Verlies van de pompcellen van het hoornvlies treedt op in het eerste jaar na de behandeling (5%). Een gezond hoornvlies heeft hier geen last van. Decompensatie van het hoornvlies is zeer zeldzaam. Een ernstige decompensatie kan leiden tot een hoornvlies transplantatie.

Een netvliesloslating ( 0,1-0,2% per jaar). Dit is een ernstige complicatie die kan leiden tot blijvend verlies van het gezichtsvermogen. Bi sterk verziende ogen, sterke plus-glazen, is dit een extreem zeldzame complicatie. Echter zeer sterk bijziende ogen, sterke min-glazen, lopen een verhoogd risico op deze complicatie. Op de lange termijn is kans op een netvliesloslating ongeveer 4% na een RELEX of PRELEX behandeling.  Zonder een operatie, dus van nature, hebben deze ogen reeds een verhoogd risico op een netvliesloslating, ongeveer 6% gedurende het leven. (0.4-0.7% per jaar per persoon)

Infectie in het oog (<0,1%). Na een cataract (grijze staar) operatie is de kans op een ernstige zichtbedreigende infectie (1:1000). In deze groep zitten ook hele zieke patiënten. Een RELEX of PRELEX behandeling wordt alleen gedaan bij mensen met een goede algehele gezondheid. Hierdoor is de kans op een infectie uitermate klein. Verder laten wij een antibioticum achter in het oog. Als een van de eeste klinieken in Nederland hebben wij het advies van de ESCRS overgenomen om een antibioticum toe te dienen na een oog operatie. Het risico op een infectie zou hierdoor met een factor vijf afnemen. Wij zijn nauw betrokken geweest bij het opstellen van de Nederlandse richtlijn voor toedienen van een antibioticum na een oog operatie.
 

Terug naar complicaties overzicht

Waarom Refractiecentrum?

Uitsluitend ervaren oogartsen

De beste oogheelkundige zorg

Professionele kliniek

Meer informatie?

Wij geven graag antwoord op al uw vragen over onze diensten en behandelmethoden. Heeft u een vraag, stel hem direct.

Of maak online een afspraak voor een gratis quickscan. Tijdens dit onderzoek analyseren we uw ogen en geven advies over wat het beste is voor uw ogen.
 

Gratis quickscan

Brochure

Bekijk onze brochure voor meer informatie over ons en/of onze behandelmethoden.

Download brochure

Refractiecentrum Haaglanden
Locatie HMC Westeinde
Lijnbaan 32
2512 VA  Den Haag

Telefoon  088 - 97 93 000
Fax  070 - 33 03 130
Stuur ons een bericht

Scroll naar boven